Strukturerte data = Verdifull informasjon!

Strukturerte data = Verdifull informasjon!

De fleste bedrifter lagrer de ansattes CV'er i Word/PDF format, forhåpentligvis i en logisk mappestruktur lokalt eller i skyen. Ustrukturerte, statiske data gir lite informasjon. Man må lete etter skogen for bare trær. Søke- og filtreringsmulighetene er minimale med lav kvalitet. Strukturerte data, derimot, gir deg utvidede søke- og filtreringsmuligheter og dermed enklere tilgang til verdifull informasjon!

Har du struktur på dine data?

Alle konsulenthus benytter en eller annen løsning for å oppbevare og vedlikeholde sine data. De fleste har sin data lagret ustrukturert i form av dokumenter og andre i hyllevareløsning for håndtering av CVer. Dersom man ikke har et strukturert forhold til sine data øker arbeidsmengden ved produksjon av nødvendig dokumentasjon i tilbudsarbeidet.

Whats in it for me?

Strukturert lagring av data gir deg umiddelbar tilgang til informasjon av presis og høy kvalitet! Søke- og filtreringsjobben blir mye enklere! Eksempel: I et konsulenthus med 50 konsulenter så er det kanskje 750 referanseprosjekter. Å lete i en slik høystakk etter relevante prosjekter, er mildt sagt tidkrevende.

Søk på konsulentnivå

Når man får kompetansekrav i en utlysning fra en kunde vil man enkelt kunne søke etter ansatte som har den riktige erfaringen. Hvis for eksempel Java-utvikling er et krav kan dere enkelt gjøre søk og få treff på de konsulentene som har erfaring med det. Denne søke-funksjonen kan også bli brukt som kompetansedeling internt blant de ansatte. Om en nyansatt lurer på om det er noen i selskapet som er god på prosessledelse eller en spesifikk teknologi så kan han/hun søke etter kolleger som har erfaring med det.

Samlet kompetanse og erfaring i eget selskap

Hvor mange års erfaring har mitt konsulentselskap innen en kompetanse? Dere skriver et tilbud til en rammeavtale og skulle gjerne visst hvor mange års erfaring dere har samlet sett som selskap innen prosjektledelse og JavaScript-utvikling. Min Bragd gir dere øyeblikkelig svaret på det.

Når konsulentene legger inn CVene sine i Min Bragd må de også tagge prosjekter med de kompetansene som ble benyttet. Min Bragd aggregerer dataene slik at dere får informasjon om hvor mange års erfaring hver enkelt konsulent har innenfor gitte kompetanser. Likeledes får dere også vite hvor mange års erfaring selskapet har samlet sett.  

Søk i referanseprosjekter

Hvor mange ganger har ikke dere sittet i tilbudsprosesser og lett etter informasjon som dere trenger i mapper og filer? For eksempel at dere i et anbud må vise til prosjekter hvor kompetanse innen endringsledelse ble benyttet i en gitt bransje eller sektor? Dette er løst i Min Bragd.

I «referanseprosjekter» i Min Bragd får dere en komplett liste over alle prosjekter som konsulentene deres har gjennomført. Det er mulig å søke på prosjektnavn, kunde, kompetanser og bransje/sektor. Det betyr at dere enkelt kan søke på «endringsledelse» og få treff på alle prosjekter hvor denne kompetansen er blitt benyttet. Hvor effektivt er ikke det?

Gratis guide:
Hvordan skrive en god konsulent-CV

Last ned

Start en gratis 30-dagers prøveperiode nå!

Vi hjelper deg med å komme raskt og effektivt i gang! Oppe å kjøre innen 14 dager!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.