Min Bragd - Skill Management System

Skill Management handler om god forvaltning av intellektuell kapital. For den enkelte ansatte, bedriften din, og kanskje også nettverket ditt. Min Bragd - Skill Management System er verktøyet som forenkler dette arbeidet i din bedrift/nettverk.

Know your skills

I Min Bragd har du komplett oversikt over hvilke kompetanser, sertifiseringer og erfaring hver enkelt ansatt har. Og alt koblet mot Min Bragds universelle kompetanse- og sertifiserings-database for IT-bransjen. Dette gjør det enkelt å finne riktig kompetanse, avdekke eksisterende og fremtidige kompetansehull som bør tettes. Kompetanse i IT-bransjen er ofte ferskvare.

Min Bragd holder også oversikt hvilke konsulenter som er ledige når, og en kan utvide søk til samarbeidende selskaper i systemets nettverksfunksjon.

Referanser og tilbakemeldinger samlet ett sted, aggregert for hver enkelt konsulent, eller samlet for bedriften. Gjør søk på bestemte kompetanser/sertifiseringer og få total oversikt over hvilke konsulenter som er påkledd for hva, hvilke prosjekter de har vært involvert i, og ikke minst kundens tilbakemelding på leveranse og kompetanse levert.

Databerikelse ved bruk av åpne datakilder som BRREG, gir deg umiddelbar innsikt i bransje- og sektorerfaring uten at du selv trenger å tenke på det.

Show your skills

Aldri har det vært lettere å produsere CV-er! Digitalt eller på papir.

God kvalitet og effektivitet i produksjon av underlagsmateriale for salgsavdelingen din er utvilsomt lønnsomt. Svar raskere og med høy kvalitet og presisjon konsulenthus-referanser, prosjekt-referanser og CV-er.

I Min Bragd oppretter du enkelt "CV-snapshots" som spisses enkelt for distribusjon av CV-er i Word/PDF format, eller som en mer levende digital CV.

Grow your skills

HR-arbeidet forenkles med Min Bragd. Skill management systemet gir deg oversikten og detaljene på ett og samme sted. Bruk systemet aktivt i medarbeidersamtaler/som verktøy i den faglige utviklingen av hver enkelt ansatt.

Har du overskiten, ser du hullene, finner de rette menneskene å satse på innenfor bedrftens fagområder.

Skill Management = forvaltning av intellektuell kapital

Gratis guide:
Hvordan skrive en god konsulent-CV

Last ned

Start en gratis 30-dagers prøveperiode nå!

Vi hjelper deg med å komme raskt og effektivt i gang! Oppe å kjøre innen 14 dager!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.