Hvordan øke avkastningen på din intellektuell kapital?

For å vinne gode kontrakter på interessante oppdrag, er man nødt til å kunne dokumentere presis og relevant kompetanse og erfaringer ovenfor nye og eksisterende kunder. Min Bragd gjør det enkelt å å vise hva du og ditt konsulenthus er i stand til å levere! Dette gir økt konkurransekraft, vinnersjanse og dermed økt avkastning!

I alle tilbud må vi dokumentere vår intellektuelle kapital, og tradisjonelt har utgangspunktet for dette vært å benytte konsulenters CVer. Dokumentasjonen skal gi kunden et godt beslutningsgrunnlag for hvilken konsulent som skal leies inn i oppdraget, og det blir stadig høyere krav til dokumentasjon:

 • fartstid inn gitte kompetanser
 • fartstid innen spesifikke verktøy
 • fartstid innen valgt rammeverk
 • fagområder
 • bransjeerfaring
 • sektorerfaring
 • sertifiseringer
 • prosjektreferanser
 • kundereferanser
 • tidligere arbeidsgivere
 • utdannelse

God forvaltning av intellektuell kapital gjennom oppdaterte og presise profiler (CVer) på våre konsulenter er nøkkelen for å kunne levere et godt og konkurransedyktig tilbud! Dette er et møysommelig arbeid som krevere gode rutiner og gode verktøy. Det finnes forskjellige måter å fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen på, alt fra CVer i egen mappestruktur, diverse verktøy for CV administrasjon mm. Det som kjennetegner de fleste metodene er at de er arbeidskrevende og ofte bærer CVene preg av å være dårlig oppdatert. Det gjøres et "skippertak" i forkant av vært tilbud som skal leveres..

Hvordan hjelper Min Bragd deg med oppdatering av CVer og dermed en enklere vei til målet, raskere?

Strukturerte, søkbare data = Verdifull informasjon

Alle data er lagret strukturert i Min Bragd og dermed søkbare. På denne måte blir data omgjort til verdifull, søkbar informasjon. For å sikre at søkeord ikke misoppfattes grunnet forskjellige skrivemåter (eksempel trebokstavsforkortelser) er det opprettet en egen synonym ordliste som gjør at man treffer på søk tilnærmet uavhengig av skrivemåten på søkeordet.

Databerikelse

Dersom en CV er oppdatert med hele konsulentens prosjekthistorikk vil man, godt skjult mellom linjene, kunne finne det som er interessant å få med i neste tilbud. Kjenner man tidligere oppdragsgiver så kan man finne ut bla bransje, sektor, omsetning og antall ansatte. Videre vil en kompetanse alltid være koblet mot et fagområde. Det er mye man kan finne mellom linjene, men dette er en stor og krevende oppgave.

Min Bragd benytter kobling mot offentlige tilgjengelige datakilder og beriker alle prosjekter med metadata om bla tidligere oppdragsgivere. På denne måten bygger Min Bragd automatisk en mer detaljert oversikt over nødvendig dokumentasjon uten at konsulenten eller konsulentsjefen må bruke unødvendig tid på dette.

Dataaggregering

Fartstiden innen kompetanser, verktøy, metoder etc er som regel statisk lagret i en CV, og må oppdateres underveis. Eksempel: En konsulent hadde i 2016 4 års erfaring innen front-end utvikling. Dette står på CVen, men i 2021 har antageligvis konsulenten 9 års erfaring innen dette området. Med statisk presentasjon vil det fort bli feil i CVene, CVene er ikke korrekt oppdatert.

Min Bragd gjør oppdatering av fartstiden automatisk etterhvert som prosjekter blir lagt til eller oppdatert i applikasjonen.

Kompetansedatabase

IT-bransjen omfatter veldig mange disipliner med et stort antall kompetanser og verktøy. Alle er koblet mot et overordnet fagområde. Fartstid og erfaring innen fagområder er et viktig element å fremheve på en CV. Hvordan sikrer vi at dette kobles riktig på konsulentens profil (CV)?

Min Bragd inneholder +11.000 bransjespesifikke kompetanser og verktøy som alle er sortert under korrekt fagområde. Denne listen vedlikeholdes daglig og stadig nye tilkommer denne listen. På denne måten slipper CV redaktør å forholde seg til fagområder, dette gjør Min Bragd og dermed senkes terskel for behovet for inntasting og kvaliteten på profilen økes.

Presentasjon av konsulenter

Min Bragd leverer bransjeledende muligheter for skreddersøm og visualisering av konsulentprofiler. Presentasjonen kan gjøres enten som tradisjonelle CV-er (Word & PDF) eller som "Den digitale CV".

I tillegg til kunder, vil alle ansatte få en god oversikt over hva alle kolleger kan. Dette er spesielt nyttig når vi får nye ansatte i vårt konsulenthus. Så snart profilen på den nye medarbeideren er lagt opp, vil alle ansatte få en god oversikt over hva den konsulenten kan!

Presentasjon av konsulenthus

Det er et fortrinn å kunne dokumentere den samlede intellektuelle kapasitet som hele konsulentselskapet. I Min Bragd vil dere få en oversikt over samlede antall års erfaring innen kompetanser, sektorer og bransjer.

Behov for CVer på engelsk?

Min Bragd oversetter CVene dine til engelsk automatisk og produserer engelske versjoner av disse.

Samarbeid med andre konsulenthus

Nettverksmodulen i Min Bragd gjør at dere kan invitere og samhandle med våre partnere, alt fra produksjon av CVer på på samme CV-mal, deling av prosjektreferanser, utarbeidelse av felles referansehistorier mm.

Kompetansedeling i egen organisasjon

De ansatte vil i Min Bragd få innsikt i sine kollegers kompetanser. Det åpner opp for kompetansedeling. Eksempelsvis kan en som trenger hjelp med et spesielt verktøy søke og finne hvem som har erfaring med det blant sine kolleger.

Onboarding og rammeverk for god forvaltning av intellektuell kapital

 • Vi hjelper dere med å flytte dine CVer fra dagens løsning til Min Bragd
 • Vi bistår med utvikling av skreddersydde CV-maler
 • Rammeverk for gode rutiner i samhandlingen mellom konsulent og konsulentsjef for å sikre 100% oppdaterte CVer

Gratis guide:
Hvordan skrive en god konsulent-CV

Last ned

Start en gratis 30-dagers prøveperiode nå!

Vi hjelper deg med å komme raskt og effektivt i gang! Oppe å kjøre innen 14 dager!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.