Hvordan skrive en god konsulent-CV

Når man presenterer en konsulent så er CVen det viktigste vurderingsgrunnlaget for kunden. Hvis relevant kompetanse og erfaring er godt beskrevet og man kan vise til at andre kunder har hatt godt nytte av den tidligere så øker vinnersjansene for oppdraget betraktelig.

Start med «Master CVen»

Først og fremst må du som konsulent få selve grunnstammen på plass. Dette kaller vi «Master CVen» og det er den som du selv eller konsulentsjefen vil ta utgangspunkt i ved spissing av CVen mot fremtidige oppdrag/tilbud.

Oppsummering:

Start med å skrive en god oppsummering av erfaringen din hvor du belyser de viktigste punktene. Hva har du mest erfaring med? Hva er dine nøkkelkompetanser? Hvor lang erfaring har du som konsulent? Har du utdannelse som er relevant i jobben som konsulent? Oppsummeringen bør være konkret og ikke for lang. Den bør også skrives i tredjeperson slik som resten av CVen.

Prosjekterfaring:

Noe av det viktigste i CVen er listen med prosjekterfaringer. En av feilene som mange gjør er å skrive en lengre beskrivelse av prosjektet de har deltatt i, men lite eller ingenting om hva som var egen rolle i prosjektet. Det er viktig for oppdragsgivere å vite om hvilke andre kundeprosjekter din kompetanse og erfaring har blitt benyttet i og hva som faktisk var din rolle.

Skriv også alle kompetansene som ble benyttet under hvert enkelt prosjekt. Kompetanser kan være utviklingsspråk, metoder, teknologier osv. På den måten får oppdragsgivere en oversikt over hvilke prosjekter som kompetansene har blitt benyttet i.

Yrkeserfaring og utdannelse:

List opp yrkeserfaring og utdannelse. Gjerne med en beskrivelse under om det er noe viktig du ønsker å trekke frem.

Kompetanser, sertifiseringer og kurs:

Lag en fullstendig oversikt over kompetanser samt alle sertifiseringer og kurs som du har tatt. De to sistnevnte bør også listes opp med dato.  

Språk, verv og annerkjennelser:

List opp språk, verv og annerkjennelser som har relevans til ditt arbeid som konsulent. Når det gjelder språk er det viktig at du også opplyser om ferdighetsgrad.

Når man har jobbet med Master CVen og den komplett så har man et veldig godt grunnlag til fremtidig tilbudsarbeid.

Spissing av CVer til tilbud

I et konsulentmarked med høy konkurranse bør man i tilbudsprosesser også spisse CVene før man sender de over til oppdragsgiver. I mange tilfeller får de flere tilbud med kandidater og har kanskje ikke tid til å finlese alle CVene. Derfor er det svært positivt om all relevant kompetanse og erfaring kommer tydelig frem i CVen.

Når du spisser CVen er det viktig å trekke frem det som er relevant for oppdraget. Det er for eksempel kanskje ikke interessant for oppdragsgiver å vite om at konsulenten har jobbet tre år med testing av applikasjoner om det ikke har relevans for oppdraget. Derfor kan man med fordel ta det bort i oppsummeringen og heller skrive noe som er viktig og relevant for oppdragsgiver å vite om. Man kan gjerne se på oppsummeringen i CVen som et svar på utlysningen fra oppdragsgiver.

Førstesiden på CVen bør kun inneholde informasjon som er relevant for oppdraget. Hva har konsulenten erfaring med som oppdragsgiver spør etter? Hvilke prosjekter er det konsulenten har tatt del i som oppdragsgiver bør vite om? List gjerne opp relevante prosjekter og nøkkelkompetanser. Hvis utdanning, språk og/eller sertifiseringer har en betydning så få gjerne det også frem på forsiden.

Når CVen er spisset på denne måten kan oppdragsgiver raskt se at dette er rett kandidat for oppdraget i bunken av andre kandidater.

CV-verktøy i Min Bragd

Med Min Bragd Premium kan konsulenthuset ditt ha Master CVene tilgjengelig i skyen og når som helst spisse CVene i tilbudsprosesser. Med få klikk kan dere velge hva som skal være på førstesiden i CVen, ta bort det som ikke er relevant og redigere tekster. Alt dette uten at det påvirker selve Master CVen og dere trenger heller ikke å ha flere kopier av CVene i mapper.

Det er ingen problem om dere bruker flere typer CV-maler i tilbudsarbeidet. Vi laster opp de CV-malene dere ønsker slik at dere når som helst kan laste ned CVene i ønsket mal.

Dere velger selv hvem som skal ha jobben med å oppdatere Master CV og spisse CVer. Vi ser at i mange tilfeller ønsker konsulenthus at konsulentene oppdaterer Master CVene fortløpende og at konsulentsjefene videre spisser de i tilbudsprosesser. De dere ønsker får tilgang – resten er opp til dere!

Med Min Bragd Premium vil ditt konsulenthus spare tid og få muligheten til å lage de beste CVene i alle tilbudsprosesser. Book gjerne en demo for å få et innblikk i hva Min Bragd kan gjøre for ditt konsulenthus!

Gratis guide:
Hvordan skrive en god konsulent-CV

Last ned

Start en gratis 30-dagers prøveperiode nå!

Vi hjelper deg med å komme raskt og effektivt i gang! Oppe å kjøre innen 14 dager!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.