Få den totale oversikten med aggregerte data

Med aggregerte strukturerte data får du god oversikt over kompetansen til hver enkelt ansatt, en hel avdeling eller for bedriften totalt.

Fartstiden innen kompetanser, verktøy, metoder etc. er som regel statisk lagret i en CV, og må oppdateres underveis. Eksempel: En konsulent hadde i 2016 4 års erfaring innen front-end utvikling. Dette står på CVen, men i 2021 har antageligvis konsulenten 9 års erfaring innen dette området. Med statisk presentasjon vil det fort bli feil i CVene, CVene er ikke korrekt oppdatert.

Min Bragd gjør oppdatering av fartstiden automatisk etterhvert som prosjekter blir lagt til eller oppdatert i applikasjonen. Hvis en konsulent legger inn at han/hun har brukt Java i to frittstående prosjekter som til sammen har hatt en varighet på henholdsvis 1 år og 1,5 år, så vil systemet vise i konsulentoversikten at konsulenten har 2,5 års prosjekterfaring med Java.

Videre aggregeres dataene som ligger på konsulentenes CVer til å vise antall års erfaring samlet sett for hele selskapet i de respektive kompetansene. Dette er svært nyttig informasjon til tilbudsarbeid hvor fremheving av kompetansen i selskapet er spesielt viktig.

Gratis guide:
Hvordan skrive en god konsulent-CV

Last ned

Start en gratis 30-dagers prøveperiode nå!

Vi hjelper deg med å komme raskt og effektivt i gang! Oppe å kjøre innen 14 dager!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.