Beveg dere oppover i oppdragsstrømmen

Jo større avtaler, dess større dokumentasjonskrav vil dere møte, men med Min Bragd har dere dokumentasjonen dere trenger et tastetrykk unna.

Dokumentasjonen skal gi kunden et godt beslutningsgrunnlag for hvilket konsulenthus som skal tildeles en rammeavtale og det blir stadig høyere krav til dokumentasjon:

  • Kundereferanser
  • Prosjektreferanser
  • Sektor-/bransjeerfaring
  • Fartstid innen gitte kompetanser
  • Fartstid innen spesfikke verktøy
  • Fartstid innen valgt rammeverk
  • CVer

Kundereferanser

Min Bragd hjelper deg å loggføre alle dine store leveranser der en eller flere av dine konsulenter har vært involvert i interessante prosjekter hos viktige kunder. Med denne strukturerte oversikten blir det enkelt for deg å produsere referansehistorier i fremtidige tilbud. For at dere skal få full oversikt er det også mulig å blant annet knytte til kompetanser som ble benyttet og de konsulentene som arbeidet med leveransen. Hvis dere har gode rutiner på å skrive kundereferansene etter endt leveranse så vil det både effektivisere fremtidig anbudsarbeid og gi en høyere kvalitet på tilbudene.

Prosjektreferanser

«The proof is in the pudding». Kundene ønsker å vite hvilke andre kunder med samme behov som har kjøpt dine tjenester og til hvilket resultat. Med Min Bragd får du en enkelt filtrerbar oversikt over alle prosjekter dine konsulenter har vært involvert i. På denne måten vil du raskt og effektivt kunne presentere prosjektgjennomføringer innen gitte fagfelt og kompetanser, i spesifikke sektorer og bransjer. Det betyr i praksis at du i tilbudsarbeidet kan søke i Min Bragd etter prosjektreferanser filtrert på kompetanse, sektor og bransje.

Sektor-/bransjeerfaring

Kunder ønsker ofte å vite hvor lang fartstid konsulenthusene har i den sektoren og bransjen som de selv opererer i. I Min Bragd berikes alle prosjekter med informasjon om sektor/bransje fra Brønnøysundregistrene. Disse dataene aggregeres og presenteres med antall års erfaring samlet for hele konsulenthuset. Det betyr at dere raskt vil finne ut hvor lang erfaring dere har innen en gitt sektor og bransje. Dette gjelder selvfølgelig også på konsulentnivå. Full oversikt over sektor-/bransjeerfaring til hver enkelt konsulent og samlet for konsulenthuset ligger tilgengelig i Min Bragd!

Fartstid innen kompetanser, verktøy og rammeverk

Et av de viktigste vurderingsgrunnlagene for en tildeling på en rammeavtale er hvor lang erfaring konsulenthuset har innen gitte kompetanser, verktøy og rammeverk. I Min Bragd får dere en oversikt over antall års erfaring innen kompetanser, verktøy og rammeverk, både på konsulentnivå og samlet for hele selskapet. Dere kan også enkelt finne ut hvem som kan hva ved å filtrere konsulenter etter for eksempel kompetanser. Dette forenkler tilbudsarbeidet og dere sparer tid. Ikke minst får dere en unik innsikt i kompetanse og erfaring i eget selskap som gjør at kvaliteten på tilbudet øker!

CV-generator

I Min Bragd kan dere ha Master CVene tilgjengelig i skyen og når som helst spisse CVene i tilbudsprosesser. Med få klikk kan dere velge hva som skal være på førstesiden i CVen, ta bort det som ikke er relevant og redigere tekster. Alt dette uten at det påvirker selve Master CVen og dere trenger dermed ikke å ha flere kopier av CVene i mapper. Det er ingen problem om dere bruker flere typer CV-maler i tilbudsarbeidet. Vi laster opp de CV-malene dere ønsker å ha tilgjengelig.

Kraftig verktøy i konkurransen om de gode avtalene

For konsulenthus består en viktig del av arbeidet i å kunne selge inn kompetanse og erfaring gjennom skreddersydde presentasjoner. I anbudsarbeid, tilbud, salgsmøter og lignende. Verdibidraget til kunden er den kompetansen og erfaringen konsulentselskapet til enhver tid besitter. For konsulenthus som jobber etter denne modellen er Min Bragd et kraftig verktøy i konkurransen om de gode avtalene.

Gratis guide:
Hvordan skrive en god konsulent-CV

Last ned

Start en gratis 30-dagers prøveperiode nå!

Vi hjelper deg med å komme raskt og effektivt i gang! Oppe å kjøre innen 14 dager!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.