Automatisk databerikelse og unike søk- og filtreringsmuligheter

Spar tid med automatisk databerikelse

Henter data fra Brønnøysundregistrene

I tilbudsprosesser blir konsulentselskaper ofte bedt om å vise til referanseprosjekter innenfor spesifikke sektorer og bransjer. I et konsulenthus med 50 konsulenter så er det kanskje 750 referanseprosjekter. Å lete i en slik høystakk etter relevante prosjekter, er mildt sagt tidkrevende. Dette er løst i Min Bragd.

Når konsulenter oppretter nye prosjekter og skal fylle inn oppdragsgiver så får de forslag på selskap fra Brønnøysundregistrene. Videre henter Min Bragd data fra Brønnøysundregistrene om hvilken bransje og sektor dette prosjektet ble utført i, helt automatisk.

Hva betyr dette for dere?

Databerikelsen med sektor- og bransjeerfaring åpner opp for helt unike søk- og filtreringsmuligheter, samt en dypere innsikt i erfaringen dere har internt. Å lete etter referanseprosjekter går som en lek. Søk i referanseprosjekter etter den aktuelle sektoren og bransjen, og dere vil få en uttømmende liste over alle prosjekter i valgt sektor/bransje. Lurer dere på hvor lang erfaring en ansatt har i en sektor eller bransje? Eller kanskje samlet sett for hele selskapet? Ingen problem, Min Bragd presenterer denne informasjonen gjennom statistikk og diagrammer.

Strukturerte data gir unike søk- og filtreringsmuligheter

Med strukturerte data som utgangspunkt gir Min Bragd nye og tilnærmet ubegrensede muligheter for presentasjon av konsulent og konsulenthus (visualisering) samt søk og deling av informasjon på kryss og tvers i egen organisasjon.

I Min Bragd er alle CVene i skyen og dere kan når som helst enkelt spisse de i forbindelse med tilbud. Konsulentselskapet vil ha en uttømmende liste over alle prosjekter som konsulentene har deltatt i og dere kan gjør søk i disse for å finne de riktige referanseprosjektene til bruk i tilbud på rammeavtaler. Når dere mottar utlysninger på oppdrag fra kunder kan dere enkelt søke dere frem til hvilke konsulenter som har den riktige erfaringen.

Samlet kompetanse og erfaring i eget selskap

Hvor mange års erfaring har mitt konsulentselskap innen en kompetanse? Dere skriver et tilbud til en rammeavtale og skulle gjerne visst hvor mange års erfaring dere har samlet sett som selskap innen prosjektledelse og JavaScript-utvikling. Min Bragd gir dere øyeblikkelig svaret på det.

Når konsulentene legger inn CVene sine i Min Bragd må de også tagge prosjekter med de kompetansene som ble benyttet. Min Bragd aggregerer dataene slik at dere får informasjon om hvor mange års erfaring hver enkelt konsulent har innenfor gitte kompetanser. Likeledes får dere også vite hvor mange års erfaring selskapet har samlet sett.  

Søk i referanseprosjekter

Hvor mange ganger har ikke dere sittet i tilbudsprosesser og lett etter informasjon som dere trenger i mapper og filer? For eksempel at dere i et anbud må vise til prosjekter hvor kompetanse innen endringsledelse ble benyttet i en gitt bransje eller sektor? Dette er løst i Min Bragd.

I «referanseprosjekter» i Min Bragd får dere en komplett liste over alle prosjekter som konsulentene deres har gjennomført. Det er mulig å søke på prosjektnavn, kunde, kompetanser og bransje/sektor. Det betyr at dere enkelt kan søke på «endringsledelse» og få treff på alle prosjekter hvor denne kompetansen er blitt benyttet. Hvor effektivt er ikke det?

Søk på konsulentnivå

Når man får kompetansekrav i en utlysning fra en kunde vil man enkelt kunne søke etter ansatte som har den riktige erfaringen. Hvis for eksempel Java-utvikling er et krav kan dere enkelt gjøre søk og få treff på de konsulentene som har erfaring med det. Denne søke-funksjonen kan også bli brukt som kompetansedeling internt blant de ansatte. Om en nyansatt lurer på om det er noen i selskapet som er god på prosessledelse eller en spesifikk teknologi så kan han/hun søke etter kolleger som har erfaring med det.

Gratis guide:
Hvordan skrive en god konsulent-CV

Last ned

Start en gratis 30-dagers prøveperiode nå!

Vi hjelper deg med å komme raskt og effektivt i gang! Oppe å kjøre innen 14 dager!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.